Privacy Policy

O meni

Moje biografske podatke možete pronaći mrežnoj podstranici https://sistemskekonstelacije.org/maja-habajec-biografija/

Kao voditelj obrade vaših osobnih podataka, dostavljenih preko kontakt forme ove web stranice www.sistemskekonstelacije.org ili prijavom za sudjelovanje u grupnim iskustvenim radioncama sistemskih konstelacija ili prijavom za individualno savjetovanje, ispunjavanjem online prijavnice, kontaktiranjem e-mailom direktno, koristim vaše podatke isključivo u navedene svrhe i štitim sve vaše informacije koje mi dostavite.

Molim vas da politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite, izmjene su moguće i bit će prikazane na stranici.

Općenito o zaštiti osobnih podataka

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet korisnika (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa stanovanja, OIB i sl.).

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Propisima Europske unije o zaštiti osobnih podataka, regulirani su dozvoljeni razlozi prikupljanja, obrade i korištenja osobnim podacima, primjerice:

 • ako ste za to dali svoj pristanak;
 • ako je obrada podataka nužna za sklapanje određene vrste ugovora;
 • ako postoji pravna/zakonska obveza obrade vaših podataka;
 • ako je obrada u vašem ključnom interesu;
 • ako je obrada nužna za izvršavanje zadaća u javnom interesu ili zadaća koje provode državne službe, porezna tijela, policija ili druga javna tijela;
 • ako za to postoji legitimni interes voditelja obrade podataka.

Osoba ili tijelo koje obrađuje vaše podatke naziva se Voditelj obrade podataka. Voditelj obrade podataka dužan je poštovati pravila Opće uredbe o zaštiti vaših osobnih podataka i njihovoj pohrani:

 • podaci se mogu prikupljati samo u jasno definirane legitimne svrhe;
 • od vas se ne smije tražiti navođenje prekomjernih podataka;
 • podaci pomoću kojih vas je moguće osobno identificirati (npr. ime ili podaci za kontakt) ne smiju se čuvati dulje no što je to nužno;
 • mora vam se omogućiti da ispravite, uklonite ili blokirate netočne podatke o sebi;
 • podaci se moraju štititi od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene i otkrivanja.

U određenim slučajevima, imate pravo zatražiti od voditelja obrade podataka da ispravi, ukloni ili blokira netočne podatke o vama. Možete zatražiti uklanjanje osobnih podatka o vama, ako su ti podaci netočni, neprimjereni, nebitni ili prekomjerni, s obzirom na svrhu njihove obrade.

Ako mislite da se s vašim podacima ne postupa u skladu s propisima ili da su oni nezakonito obrađeni, možete poslati pritužbu voditelju obrade podataka (osobi ili tijelu koje obrađuje vaše podatke) te:

 • zatražiti ispravak, brisanje ili blokiranje podataka;
 • zatražiti da voditelj obrade podataka obavijesti osobe koje su već vidjele netočne podatke, osim ako to zahtijeva nesrazmjerni napor.

Ako ne dobijete razuman odgovor od voditelja obrade podataka, možete poslati pritužbu nacionalnom tijelu nadležnom za zaštitu podataka.

Kad prikupljam podatke o vama?

Podatke prikupljam prilikom vaše prijave za sudjelovanje u iskustvenim radionicama sistemskih konstelacija kao i kod prijave za individualno savjetovanje te prilikom stupanja u kontakt slanjem poruke preko kontakt obrasca ili gumba za prijavu za praćenje novih objava.

Osobni podaci koje prikupljam su nužni podaci koji prvenstveno služe u svrhu obavještenja o datumu, mjestu i drugim nužim pripremnim radnjama koje su potrebne da bismo na zadovoljstvo sviju uspješno ostvarili suradnju u cilju održavanja grupnih ili individualnih sistemskih konstelacija te u svrhu edukacije o sistemskim konstelacijama što je područje mog djelovanja.

Ovisno o svrsi obrade, prikupljanje se može provesti Vvšim usmenim ili pismenim očitovanjem. Osobne podatke prvenstveno prikupljamo od vas putem prijavnih online obrazaca, telefonom ili drugom elektroničkom komunikacijom.

Podaci o vama mogu se dobiti i iz javno dostupnih izvora.

Bez izričite privole roditelja/staratelja/skrbnika maloljetne osobe ne mogu izravno sudjelovati u sistemskim konstelacijama. Stoga niti ne prikupljam podatke o maloljetnim osobama bez navedene privole.

Kako koristim vaše podatke?

Osobne podatke koristim samo uz vaš pristanak ili kad su za to ispunjene pretpostavke utvrđene važećim propisima. Vaše podatke, kada ste za to dali pristanak, mogu dijeliti sa svojim suradnicima i/ili poslovnim partnerima, a to činim samo u onom opsegu koji je nužan kako bismo postigli posebno utvrđenu svrhu.

Vaše podatke nikada neću prodavati ili dijeliti na načine koji nisu dozvoljeni, a moji partneri održavaju najmanje jednaku razinu zaštite i sigurnosti osobnih podataka kao i ja.

Prikupljene podatke koristim

• kako bih vas pravodobno obavijestila o programima, projektima, aktivnostima, radionicama i edukacijama za koje ste se prijavili,

• kako bih organizirala i sprovela programe, projekte i aktivnosti,

• kako bih vam, po završetku sudjelovanja u programu, projektu, aktivnosti ili edukaciji mogla izdati potvrdu o sudjelovanju, kad je to prikladno

• kako bih izvršila druge zakonski ili ugovorom utvrđene obveze (financijsko poslovanje, isplate naknada, povrat sredstava, izvještavanje prema donatorima i sl.).

Uz vaš izričit pristanak

• možete biti uključeni i u listu kontakata kako bih vas mogla obavjestiti o drugim programima, projektima, aktivnostima, radionicama, inicijativama i edukacijama koje provodim.

Koliko dugo koristim vaše podatke?

Vaše podatke o sudjelovanju u iskustvenim konstelacijskim radionicama, individualnim konzultacijama, edukacijama i određenim programima čuvam na neodređeni rok, odnosno do otkazivanja privole.

Podatke o vašem sudjelovanju u iskutvenim konstelacijskim radionicama, individualnim konzultacijama, edukacijama, projektima i aktivnostima čuvam do zakonom ili ugovorom određenog roka obveznog čuvanja dokumentacije vezane za program, projekt ili aktivnost.

U svakom trenutku imate pravo zatražiti da vas više ne kontaktiram i ne dostavljam informacije osvojim programima, projektima, aktivnostima i edukacijama. To možete učiniti odjavom s moje  liste kontakata dostavom zahtjeva za odjavu na info { AT } sistemskekonstelacije.org

Obvezujem se čuvati privatnost osobnih podataka svih Korisnika te ću s istima postupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (679/2016) EU te drugim važećim nacionalnim primjenjivim propisima. Prikupljene osobne podatke registriranih korisnika i posjetitelja web stranice, ne smijem i neću neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava, ukoliko to čini moju zakonsku obvezu ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza.

Obvezujem se da neću zloupotrebljavati osobne podatke iz eventualnog registracijskog obrasca ili prikupljene putem cookiesa (tzv. kolačića), niti ih bez vašeg dopuštenja prepuštati trećim osobama, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza.

Svi vaši podaci strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Obavezujem se pružati zaštitu vaših osobnih podataka na način da prikupljam samo osnovne podatke o korisnicima i eventualnim kupcima koji su nužni za ispunjenje obveza, odnosno izvršenje ugovora. Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe (IP adresa, ime domene, vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) koristit ću isključivo radi ocjene posjećenosti internetske stranice i radi poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti, odnosno u statističke i sigurnosne svrhe.

Prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te ostalim propisima koji se odnose na zaštitu podataka, u cilju zaštite povjerljivosti osobnih podataka, posebno se obvezujem postupati s podacima Korisnika u skladu sa zakonom i dobroj vjeri, prikupljati podatke isključivo u točno određene i zakonite svrhe, ne prosljeđivati podatke bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne privole, ne prosljeđivati vaše osobne podatke državama izvan područja EU ako ta država ne osigurava primjerenu razinu zaštite podataka; osigurati primjerenu, sigurnu pohranu vaših osobnih podataka, na način da ista ne prelazi svrhu radi koje su podaci prikupljeni i radi koje se obrađuju; osigurati točnost vaših osobnih podataka; osigurati obradu osobnih podataka samo za vrijeme i svrhu za koju je to potrebno; poduzimati sve potrebne i prikladne tehničke i organizacijske mjere radi sprječavanja uništenja, oštećenja ili gubitka osobnih podataka.

Druge mrežne stranice

Na mrežnoj www.sistemskekonstelacije.org stranici i uključenim podstranicama mogu biti postavljene poveznice na druge mrežne stranice. Ova Izjava se odnosi samo na moju mrežnu stranicu, uključujući pripadajuće podstranice, te biste se odlaskom na drugu mrežnu stranicu trebali informirati o njihovim uvjetima pohrane i obrade osobnih podataka opisanih u pravilima privatnosti.

Pristup informacijama

Za sve vaše podatke koje pohranjujemi, u svakom trenutku imate pravo uvida, te pravo ispravka, dopune i brisanja istih kada su nepotpuni, netočni i neažurni. Po vašem zahtjevu postupit ću najkasnije u roku od 30 dana. Za potrebe izvršenja ovoga zahtjeva moguće je da zatražim i određenu naknadu.

Navedeno pravo možete ostvariti slanjem zahtjeva na adresu e-pošte info { at }  sistemskekonstelacije.org.

Kako me kontaktirati?

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje vezano za ovu Izjavu o privatnosti molimo vas da me kontaktirate.

Vaša prava možete ostvariti slanjem zahtjeva pisanim putem preko e-maila, slanjem poruke iz donje forme:

U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu Vaših podataka ako ste mišljenja da sam prilikom obrade Vaših podataka prekršila hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka nadležnom nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu podataka te nadzornom tijelu unutar EU.

You cannot copy content of this page