Sistemske konstelacije Pokreti duše

Što je to što nas pokreće, vodi, nadahnjuje, daje snagu, a s druge strane što nas to sputava, oslabljuje, koči u ostvarenju i čini da se osjećamo odvojenima od sebe, drugih, života? Koje su to nevidljive zakonitosti po kojima se vladamo i odnosimo jedni prema drugima? Odgovore na ta pitanja otkrivamo i primamo kroz uvide proizašle iz sistemskih konstelacija.

Ako promatramo svaku ženu i svakog muškarca kao zvijezde na noćnom nebu, u međuodnosu s ostalim zvijezdama i sazviježđima, u tom smislu, kroz sistemske konstelacije rasvjetljavamo skrivene dinamike tih odnosa. Dobivamo uvid u trenutni položaj svake zvijezde kao i u njen unutarnji poriv ka određenom smjeru kretanja, koji nužno ne mora voditi ka najboljem položaju za nju. Da je zvijezda pomjerena iz svoje putanje otkriva se u njenom životu u vidu raznih poteškoća i neravnoteže u obiteljskom i partnerskom odnosu, zdravlju, poslu, životnoj energiji…

Sistemske konstelacije otvaraju mogućnost za iskorak iz “začaranog kruga” i transformaciju kretanja iz kružnog ka spiralnom – kako prema van tako i prema unutra. Svaki novi uvid, proizašao iz konstelacije, širi krug spoznaje o vlastitom univerzumu, uključujući u njega sve ono što nedostaje, a pripada mu. Time, iako u konstantom širenju svijesti, istovremeno se odvija putovanje ka unutarnjem centru, ka srži našeg bića. To daje osjećaj bivanja u miru i skladu sa svime onako kako jest.

U sistemskim konstelacijama se otvaramo ka prihvaćanju svega baš onako kako jest, lišeno svake predrasude i želje da bude ili da je moglo biti drugačije za nas ili druge. Ono najbitnije, učimo o prihvaćanju cijene i okolnosti pod kojima je život pronašao put do naše zvijezde.

Kroz dobar odnos sa svojim životom, koji je do nas došao kroz naše roditelje, povezujemo se s kreativnom silom stvaranja, silom Života, koja stoji iza svega. U tome leži snaga iz koje onda možemo djelovati nesputano na svom putu, s osjećajem pripadnosti i nedjeljivosti od one veće cjeline, kojoj u konačnici svi pripadamo, u kojoj smo začeti i u kojoj ćemo počivati. To je put usklađivanja sa zakonitostima univerzalne Ljubavi, one pokretačke sile koja djeluje u službi Života. Dobra povezanost sa silom Života kroz vlastiti život, daje nam energiju i snagu za radosno služenje u ispunjavanju naše istinske svrhe. 

Ljepota sistemskih konstelacija je u tome što se svi odgovori otkrivaju direktno onome koji (se) pita, svakom tragaocu na njegovom putu otkrivanja misterija života. Svakoj zvijezdi, u skladu s vlastitim uvidima proizašlih iz iskustva sistemskih konstelacija, data je mogućnost postaviti se u, za nju, najpovoljniji položaj – vlastitu orbitu te prepustiti svom unutrašnjem vodstvu u daljnjem djelovanju bez djelovanja.

Sistemske konstelacije dovode nas u dodir s vlastitom dušom, kao i s onom zajedničkom, još Većom Dušom, a ako nam je dano, kroz osobni rast i razvoj na ovom putu, otvaramo se i prepuštamo kreativnim pokretima Duha.

Na ovim stranicama možeš saznati više o metodi sistemskih konstelacija po Bertu Hellingeru, no ništa ne može zamijeniti osobno iskustvo i doživljaj konstelacije, koje bih svakome od srca preporučila.

Za mene, iskustvo sa sistemskim konstelacijama je donijelo mnoge životne prekretnice, na svim poljima i uskladilo kretanje moje zvijezde u životno podržavajućem smjeru, kojim sada s radošću putujem.

Želiš pogledati na stvari iz sistemske perspektive i primiti uvide za sebe od svoje duše za svoju dušu? Pošalji mi prijavu i naznači koji bi ti pristup najviše odgovarao. Dobrodošao si sa svime što donosiš. U konstelacijama svemu dajemo mjesto i sve uključujemo na prikladan način.

Za više informacija o sistemskim konstelacijama zaprati profile Pokreti duše na društenim mrežama:

You cannot copy content of this page