Etički kodeks

Etičke smjernice za praktičare sistemskih konstelacija

Praktičar/ka sistemskih konstelacija/voditelj (konstelator u daljnjem tekstu) prepoznaje metodu Sistemskih konstelacija kao drugačiju od ostalih metoda, a koju je razvio Bert Hellinger.

Konstelator/ica nadalje prepoznaje da su sistemske konstelacije opus znanja koje živi i raste i koje se uglavnom otkriva kroz iskustvenu metodu istraživanja te da je u srži ovog pristupa fenomen “percepcije predstavnika” kroz koji primamo informacije iz Polja.

Konstelator/ica nastoji pružiti najveću moguću kvalitetu rada, na najvišoj razini vlastitog znanja, iskustva i sposobnosti.

Konstelator/ica je svjestan/na svog osobnog stanja – fizičkog, emocionalnog, intelektualnog i duhovnog. On/ona osigurava harmoniju i integritet vlastitih sistema te sam/sama koristi metodu i tehnike koje predlaže drugima.

Konstelator/ica osigurava vlastiti profesionalni razvoj, osobito kroz neprekidno sudjelovanje u prilikama za učenje i kroz neprestan razvoj područja sistemske prakse; on/ona je otvoren/a prema neprestanom osobnom i spiritualnom razvoju.

Konstelator/ica sebe vidi kao nekoga tko je u službi osobe s kojom radi (klijentom / nositeljem pitanja) i njegovog/njezinog sistema, kao i u službi sistemskih i duhovnih sila.

Konstelator/ica poštuje povjerljivost i privatni život osobe s kojom radi, nikad ne otkrivajući informacije koje su mu/joj povjerene u profesionalnom okruženju.

Konstelator/ica preuzima odgovornost za vlastiti razvoj i ne preuzima nepotrebnu odgovornost za osobu s kojima radi, ostajući u svojoj vlastitoj sferi i ne miješajući se u sferu osobe koja u svakom trenutku ostaje odgovorna za svoj vlastiti proces.

Konstelator/ica ne nudi pomoć niti obećaje promjenu, već se zajedno s osobom s kojom radi fenomenološki okreće onome što jest, onome što je moguće i onome što se mora i ne smije učiniti. Konstelator/ica čeka fenomenološki uvid, koji dođe istovremeno i njemu/njoj i osobi koja postavlja pitanje.

U svom se odnosu s nositeljem pitanja konstelator pridržava sistemskih načela pomaganja koje je razvio Bert Hellinger.

Konstelator/ica nije vođen/a vlastitim ambicijama i ciljevima ega, stoga se brine da uslugu naplaćuje na uravnotežen način te da dozvoli rast kroz prirodno privlačenje, a ne kroz nasilnu promidžbu.

Konstelator/ica se suzdržava od ideološkog obraćanja ili moralnog prosuđivanja, svjestan/na je Savjesti svoje vlastite grupe, vježbajući radikalno uključivanje i otvaranje prema onome što je onakvo kakvo jest.

Konstelator/ica ne omalovažava izvornog tvorca sistemskih konstelacija – Berta Hellingera, i pokazuje poštovanje prema njemu i ostalim učiteljima od kojih je učio/la.

Konstelator/ica se odnosi s poštovanjem prema svojim kolegama/icama. Ne izgovara ponižavajuće primjedbe o drugim konstelatorima ni u javnosti ni privatno.

Konstelator/ica surađuje s kolegama iz drugih srodnih profesija s poštovanjem.

Konstelator/ica ima odgovornost primjenjivati metodu samo u onim područjima i situacijama za koje ima relevantno iskustvo, znanje i obrazovanje.

Konstelator/ica ne nanosi štetu, ne povređuje i njeguje suosjećajnu ljudsku srdačnost.

Konstelator/ica je svjestan ograničenja naše dualistične materijalističke paradigme i priznaje duhovni aspekt naših života i svega što postoji.

Konstelator/ica osigurava rad u zdravom okruženju ispunjenom poštovanjem.

Konstelator/ica se obvezuje na općeniti razvoj dobrobiti društva, podupirući aktivnosti koje teže uspostavljanju zdravog sistemskog okruženja u službi opće dobrobiti za sve.

Konstelator/ica održava svoje fizičko, mentalno i spiritualno zdravlje, razumijevajući da održavanje vlastitog zdravlja podrazumijeva naklonost prema vlastitim precima, roditeljima, budućim generacijama i cjelokupnom čovječanstvu.

teskt sastavila na engleskom jeziku: Alemka Dauskardt

tekst prevela: Marcela Velfl

NAPOMENA: Ovi etički principi nisu propisani već inspirativni etički kodeks koji služi kao smjernica. “Etika konstelacija” ostaje u domeni vlastite odgovornosti svakog voditelja konstelacija.

Razvila Alemka Dauskardt u suradnji s radnom skupinom ISCA-e kao mogućnost / preporuku, odnosno polazište koje se može kontinuirano nadopunjavati i obnavljati.

Izvori koji su inspirirali “Konstelatorsku etiku”:

Institut za analizu Budizma i psihoterapije (Institute for Buddhist Analysis and Psychotherapy, IBAP) dostupno na: http://www.friendsofamida.com/amidatherapy/code-of-ethics/

Vijeće za spiritualne prakse (Council on Spiritual Practices) dostupno na: http://www.csp.org

Etika Budizma (The Buddhist ethics) dostupno na: http://home.primusonline.com.au/peony/ethics.htm

Pet opažanja (Thich Nhat Hahn) dostupno na: http://home.primusonline.com.au/peony/precept1.htm

Francuski institut za obiteljske i sistemske konstelacije (French Institute of Family and Systemic Constellations) dostupno na englishinfo@constellations-lahore.com

You cannot copy content of this page