Uloga predstavnika i grupe

Prisutnost i svjedočenje porukama iz Polja

Nakon kratkog uvodnog razgovora, kroz koji konstelator s osobom u potrazi za razrješenjem, dolazi do pitanja na kojem će se raditi, biraju se predstavnici i postavljaju u konstelaciju. Predstavnici mogu predstavljati osobe iz sistema, kao i neke druge elemente (događaje, simptome, emocije, višu silu, život, smrt…) ako je potrebno. U obiteljskim konstelacijama predstavnike uglavnom bira osoba koja postavlja svoje pitanje, no to može uraditi i konstelator. U spiritualnim konstelacijama, konstelator je taj koji bira predstavnike, usklađen s pokretima Duha.

Postavljanje predstavnika u konstelaciju izvodi se nježnim pomjeranjem predstavnika s leđa, rukama na ramenima, bez riječi, vođeno osjećajem, bez razmišljanja o tome gdje tko treba biti kao i bez modeliranja predstavnika (postavljanja u određenu pozu). Nakon što su svi predstavnici postavljeni u svoje početne položaje, daje im se dovoljno vremena kako bi se povezali s informacijskim poljem (poljem koje zna) sistema i osjetili svoju poziciju, unutarnje pokrete, senzacije u tijelu, emocije, misli…Sve što predstavnici osjećaju u svojoj poziciji dolazi kroz njih kao informacija iz polja promatranog sistema. Ove senzacije osjećaju se na jednoj vrlo suptilnoj, ali ipak jasnoj razini, da kao predstavnik možemo razlučiti što je naše, a što pripada predstavniku i dolazi nam kao informacija iz Polja. Predstavnici u svakom trenutku zadržavaju svoju punu svijesnost i bez obzira ma kako jake senzacije iz Polja bile, one ga ne mogu preuzeti do te mjere da bi izgubio povezanost sa samim sobom. Ovo je vrlo nježan proces, koji čuva i vodi brigu o svim uključenima.

Osoba, koja je postavila svoje pitanje obično promatra konstelaciju sa strane. U završnoj fazi zauzima svoje novo mjesto umjesto predstavnika, koji ga je do tog momenta predstavljao u konstelaciji. Ponekad se osoba, koja postavlja svoje pitanje, otpočetka postavlja u konstelaciju, a kad je prikladno, moguće je započeti konstelaciju upravo postavljanjem samo te osobe. O tome će u datom momentu odlučiti konstelator, koji cijelo vrijeme osluškuje energije i poruke iz polja.

Konstelator se u radu oslanja na informacije, koje se manifestiraju kroz predstavnike, s potpunim povjerenjem. Zbog toga je svjedočenje predstavnika od velike važnosti i sve što predstavnik osjeti u svojoj poziciji treba iznijeti bez cenzure ili bilo kakvog moralnog prosuđivanja ma kako se ta informacija (njemu) činila nerazumljivom, nepriličnom, užasavajućom, neugodnom ili sramotnom. Ako se tabu ili horor teme, koje se pokažu u polju, prešute, dinamika ostaje skrivena i samim time nije moguće doći do njenog razrješenja.  

Sve kretnje predstavnika odvijaju se polagano i odmjereno, bez suvišnog naglašavanja emocija (“drame”). Dovoljno je dati do znanja prema kamo koga vodi unutarnji pokret i kako se osjeća u odnosu na druge predstavnike. Samoinicijativni dijalozi ili obraćanje drugim predstavnicima u polju ometaju proces i odvlače pažnju s bitnog. Ako intervencija zahtjeva verbalnu komunikaciju, tada se ona odvija izgovaranjem rečenica, koje daje konstelator. Kroz date rečenice testiramo i imenujemo ono što jest i tako usmjeravamo fokus konstelacije na određenu dinamiku, što u konačnici cijeli proces vodi korak bliže ka njenom razrješenju. Nadalje, određene rečenice imaju iscjeljujući efekt.

konstelacije

S onim iskusnim predstavnicima, koji imaju “staža” bivanja u polju, kao i s onima koji se lako otvaraju prema fenomenima i informacijama iz polja, moguće je doći do razrješenja i bez ikakvog uplitanja od strane konstelatora. Ponekad, sve se može odviti i u tišini, usmjereno pokretima Duha. Takve konstelacije prakticirao je B.Hellinger u svojoj posljednjoj fazi rada, u spiritualnim konstelacijama.

konstelacije

Nakon što se konstelacija završi, predstavnici napuštaju svoje pozicije te izlaskom iz konstelacije gube povezanost s osobama ili događajima reprezentiranog sistema. Ponekad predstavnici i nakon završetka konstelacije osjećaju duboki rad unutar svoje duše. To samo znači da je određena dinamika rezonirala s dinamikom iz njihovog sistema. Isto vrijedi i za one koji “samo promatraju” konstelaciju, bez aktivnog sudjelovanja. Sve ono što ostaje s nama nakon konstelacije, je za nas i slobodni smo to zadržati. Tako konstelacije rade za sve, za cijelu grupu i skoro da je nemoguće ostati nedotaknut onime čemu smo svjedočili, bez obzira na poziciju (promatranje sa strane iz grupe, kao predstavnik u postavi ili kao voditelj). Duša rezonira s dinamikama iz tuđih sistema jer svi ljudi su pod utjecajem istih duhovnih sila i samim time podložni dinamikama svojstvenima međuljudskim odnosima i sistemima.

Sve ono što osoba kao predstavnik osjeća u konstelaciji je reprezentacija sistema, koji se trenutno promatra. Sve ono što osoba osjeća nakon što se konstelacija završila, pripada njoj. Iako to neće imati šireg utjecaja na sistem predstavnika, svakako, sudjelovanje kao predstavnik daje novo iskustvo sagledavanja stvari iz drugačije perspektive, što svakome može biti od koristi. Konstelacije nam daju priliku da makar na kratko pređemo dio staze u “tuđim cipelama” i zaista osjetimo što znači biti u “tuđoj koži”.

Za muške i ženske predstavnike biraju se uglavnom ljudi pripadajućeg spola iako se za nekog sporednog predstavnika može uzeti i pripadnik suprotnog spola. Bez obzira koji predstavnici su odabrani, ishod je uvijek isti ili sličan. Preporučljivo je da se za predstavnika ne biraju bliske osobe ili osobe iz istog obiteljskog sistema, kako predstavnici ne bi bili zasjenjeni osobnim impresijama ili sudom o drugoj osobi ili događaju iz sistema.

Uloga grupe je vrlo važna. Grupa je ta koja podržava ovaj rad svojom energijom, fokusom, koncentracijom, prisutnošću i ozbiljnošću pristupa ovom radu. Bez ozbiljnosti, rad nije podržan i svaki pokušaj ulaska u rad pod tim okolnostima bio bi uzaludan, za sve uključene. Iz energije grupe da se iščitati ako je konstelacija došla do slijepe ulice i zaglavila bez naznake sljedećeg koraka. To se može dogoditi iz više razloga. Ponekad neke stvari u koje smo krenuli pogledati još nisu spremne da se pokažu i to moramo poštovati. Ustajala energija konstelacije, bez kretanja, može se očitovati kroz nemir ili pak uspavanost grupe kao i nezainteresiranost za proces. Konstelator cijelo vrijeme uz osobu koja radi na svom pitanju te predstavnike u konstelaciji, također prima važne informacije i iz grupe. 

Još jedna bitna stvar koja se traži od grupe je ta da svatko ostaje sa svojim osobnim doživljajima. To zahtijeva nemiješanje u tuđe procese. Ne tješimo, ne raspravljamo, ne komentiramo, ne interpretiramo, ne zapitkujemo o procesu bilo konstelatora ili osobu koja je radila na svom pitanju. Suzdržavamo se od bilo kakvog uplitanja u konstelacijski proces, osim ako naravno nismo odabrani za predstavnika u konstelaciji. Ponekad mogu biti korisna svjedočenja grupe, no svi komentari moraju se ticati isključivo osobnih doživljaja i ne zadirati u sistem ili proces osobe u čije smo pitanje gledali. Ako netko iz grupe za vrijeme konstelacije osjeti snažan poriv da uđe kao predstavnik u konstelaciju, može to naznačiti konstelatoru za vrijeme rada.

You cannot copy content of this page